2014/35/AB Alçak Gerilim(LVD) Yönetmeliği kapsamındaki elektrikli cihazlara bu yönetmelik şartlarına uygun olarak ilgili EN standartlarına göre test edildikten sonra yönetmelik şartları yerine getirilerek CE işareti iliştirilmelidir.

Alçak Gerili Yönetmeliği(LVD) Avrupa Birliğinin en eski Yeni Yaklaşım Direktifi olup ilk olarak 1973 yılında  73/23/EEC olarak yayınlanıp yürürlüğe girmiş,daha sonra uzun yıllardan sonra 2006 yılında 2006/95/EC olarak değiştirilmiş ve en son olarak da 2014 yılında 2014/35/EU olarak yayınlanıp 20 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

LVD yönetmeliği kapsamındaki elektrikli cihazların güvenlik testlerinin ilgili EN standartlarına uygun olarak ve bu standartlarda belirtilen test cihazlarıyla yapılması çok önemlidir

2014/35/AB yönetmeliği kapsamındaki elektrikli cihazlar doğru tesis edilip çalıştırılmadığında ,servis ve bakımı kullanma kılavuzuna uygun olarak yapılmadığında,risk analizleri ciddi bir şeklide yapılmadığında çok tehlikeli durumlar meydana getirebiliriler.

İşinizi kesinlikle şansa bırakmayınız güvenli olduğuna emin olmadığınız ürünlerinize CE işareti iliştirmeyiniz.Bütün yönetmeliklerde olduğu gibi bu yönetmeliğe uygun olarak elektrikli cihaz üretiminden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz.

(0) Yorumlar

Yorum Yap