2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) kapsamındaki gazla çalışan gazlı veya gaz+elektrikli cihazlara CE işareti bu yönetmelik ve diğer ilgili yönetmelik şartları sağlandıktan sonra iliştirilir.

Gaz Yakan Cihazlar 2016/426/AB Yönetmeliği kapsamındaki gazla çalışan cihazlar bu yönetmeliğe uygun olarak ilgili EN standartlarına uygun test cihazlarıyla ve EN437 standardında ifade edilen test gazları kullanılarak testleri tam anlamıyla yapıldıktan sonra yönetmelik şartları yerine getirilerek CE işareti iliştirilmelidir

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliği kapsamında olan gazla çalışan cihazlar bu yönetmelik kapsamında olduğu gibi üzerinde kullanılan bileşenler veya sistemler nedeniyle 2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği(LVD) ve 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi(EMC) veya ilave diğer yönetmelik veya yönetmeliklere tabi olabilirler.Bu durumda gazla çalışan cihazların bütün ilgili yönetmelik şartlarını sağlaması gerekir.

Gazla çalışan cihazın test ve belgelendirmesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluktan kaçamaz veya sorumluluklarını başkasına devredemez.

Üreticinin gazla çalışan cihazın tasarımını,imalatını ve teknolojisini bilmesi ve buna göre test ve belgelendirmesini doğru bir şeklide yapması çok önemlidir

 

(0) Yorumlar

Yorum Yap