2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar(GAR) yönetmeliği kapsamındaki gazla çalışan cihazlara bu yönetmeliğe göre ilgili EN standartlarında belirtilen teknik özelliklerdeki test cihazlarıyla ve EN437 standardında belirtilen AB varı ülkelerindeki gaz kategorilerine ve basınçlarına uygun belgeli test gazları kullanılarak ve en önemlisi de standardın istediği şartlarda bu cihazlar çalıştırılarak test edildikten ve test neticeleri olumlu olduktan sonra GAR yönetmeliğine uygun olarak CE işareti iliştirilmelidir.

2016/426/AB Gaz Yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki gazla çalışan cihazlar bu yönetmelik kapsamında olduğu gibi üzerinde kullanılan bileşenler veya sistemler nedeniyle başka yönetmelik veya standartların kapsamına girebilirler.

İşinizi şansa bırakmayınız ve gazla çalışan cihazlarınızı test gazlarıyla tam olarak çalıştırıp yakmadan ,test bneticelerini görmeden,yanma kararlılığını bilmeden piyasaya sunmayınız.

(0) Yorumlar

Yorum Yap