2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar (GAR) Yönetmeliğine göre CE işaretlemesi bu yönetmeliğin şartları yerine getirirldikten sonra yapılmalıdır

Gazlı cihazın hangi yönetmelik veya yönetmelikler kapsamında olduğu,ilgili Uyumlaştırılmış EN standartlarının neler olduğu ,hangi testlerin yapılması gerektiği,hangi test cihazlarıyla test yapılması gerektiği,hangi test gazlarının kullanılması lazım geldiği doğru değerlendirilmelidir

GAR yönetmeliğine göre Ticari operatörler,diğer deyimiyle İktisadi İşletmeciler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır

1-İmalatçılar

2-Yetkili Temsilciler

3-İthalatçılar

4-Dağıtıcılar

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde başta imalatçı olmak üzere gaz yakan cihazları pazarlayan Yetkili temsilci,İthalatçılar ve dağıtıcılar bu cihazlardan sorumludurlar

Test ve belgelendirmenizin doğru yapıldığından emin olunuz ve ürünlerinizi piyasaya güven içinde sununuz

(0) Yorumlar

Yorum Yap