2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine(GAR) göre CE işaretlemesi bu yönetmeliğin şartları yerine getirildikten sonra yapılmalıdır.Önce gazlı cihazın hangi yönetmelik veya yönetmelikler kapsamında olduğu ,ilgili Uyumlaştırılmış EN standartlarının neler olduğu hangi testlerin yapılması gerektiği,belgelendirme modülünün ne olması gerektiği incelenmeli ve doğru değerlendirilmelidir.

GAR yönetmeliğine göre İktisadi İşletmeciler bulunmaktadır.Bu işletmeciler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır

1-İmalatçılar

2-Yetkili Temsilciler

3-İthalatçılar

4-Dağıtıcılar

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde başta İmalatçı olmak üzere gaz yakan cihazdan cihazı pazarlayan yetkili temsilci,ithalatçı ve dağıtıcılar doğrudan sorumludurlar.

CE işaretlemesi gaz yakan cihaz bu yönetmeliğin  veya ilgili diğer direktiflerin şartlarını sağladığından gerekli testler yapıldıktan sonra yapılmalıdır

(0) Yorumlar

Yorum Yap