2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliğine göre İmalatçının yükümlülükleri bu yönetmeliğin Üçüncü Bölüm 9.maddesinde belirtilmektedir

İmalatçılar bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelidirler

İmalatçı gaz yakan cihazın AB üyesi ülkede güvenli bir şeklide dolaşabilmesi için yönetmelik şartlarını yerine getirmelidir.

 

(0) Yorumlar

Yorum Yap