2016/426/AB Gaz Yakan cihazlar yönetmeliğine göre imalatçılar piyasaya sunacağı gazlı cihazlar için risk analizi yapmak durumundadır.

Bilindiği gibi gazla çalışan cihazlar doğru tesis edilip işletmeye alınmadığında,bakım ve servisi kullanma ve bakım talimatlarında belirtilen şartlara uygun olarak yapılmadığında,ilgili AB üyesi ülkenin özel şartlarına uygun üretilip test edilmediklerinde birçok kazalara,yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir

Gaz yakan cihaz imalatçıları bu cihazların risklerini tasarlamalı,bu riskler üzerinde çalışarak riskleri nasıl giderdiğini ibraz etmek durumundadır

Gaz yakan cihazların testlerinin ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında belgeli test gazlarıyla çalıştırılarak yapılması çok büyük önem taşımaktadır.Bütün bunlarda sorumlu imalatçıdır.İmalatçı bu sorumluluktan kaçamaz,kendi sorumluluğunu başkasına devredemez.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar(GAR) yönetmeliğine göre riskler aşağıdaki gibi sıralanabilir

1-Buhar veya basınçtan dolayı Patlama Riski

2-Yangın Riski

3-Sıcak Yüzey Temas Riski

4-Atık Yanma gazından ,su veya gıdadan Zehirlenme Riski

5-Boğulma Riski

6-İnsan sağlığı ve evcil hayvanların korunmasıyla ilgili Riskler

İşinizi kesinlikle şansa bırakmayınız.Gazlı cihazlarınızın yönetmelik ve ilgili standartların istediği test cihazlarıyla istenilen süre ve zamanda  çalıştırılarak test edildiğinden emin olmadan ürününüzü piyasaya sürmeyiniz.

(0) Yorumlar

Yorum Yap