2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) kapsamındaki gazla çalışan cihazlara bu yönetmeliğe uygun olarak ilgili EN standartlarında belirtilen test cihazlarıyla ve EN437 standardında belirtilen test gazları kullanılarak test edildikten ve test neticeleri olumlu olduğu raporlandıktan sonra GAR yönetmeline uygun olarak CE işaretlemesi yapılmalıdır. 

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliği kapsamındaki gazla çalışan cihazlarbu yönetmelik kapsamında olduğu gibi üzerinde kullanılan bileşenler veya sistemler nedeniyle 2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği,ve 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği(EMC) veya ilave diğer yönetmelikler kapsamında olabilirler.Bu durumda gazla çalışan cihazların bütün yönetmelikler kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

GAR yönetmeliği kapsamındaki gazla çalışan cihazın test ve belgelendirilmesinden üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğunu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz.

Gazla çalışan cihazınızın yönetmelik ve ilgili EN standartlarına uygun olarak test edilip,belgelendirildiğinden muhakkak emin olunuz,ürününüzü güven içinde pazara sununuz.

 

(0) Yorumlar

Yorum Yap