2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) kapsamındaki gazlı cihazlarda Kullanma Kılavuzu ilgili Yönetmelik ve standart şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır

Kullanma Kılavuzu cihazın gönderileceği ve kullanılacağı ilgili AB varış ülkesinin ana dilinde veya dillerinde olmalıdır

 

(0) Yorumlar

Yorum Yap