2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar(GAR) Yönetmeliği kapsamındaki gazla çalışan cihazlar,doğru tesis edilip işletmeye alınmadığında,bakım ve servisi Kullanma ve Bakım talimatlarında belirtilen talimatlara uygun yapılmadığında, birçok kazalara,yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet verebilecek cihazlardır

GAR yönetmeliği kapsamındaki gazla çalışan cihazların bu yönetmeliğe uygun olarak ilgili EN standartlarında belirtilen şartlarda istenilen sürelerde çalıştırılarak EN437 standardına uygun test gazları kullanılarak ve doğru test cihazları kullanılarak test edilmesi çok büyük önem taşımaktadır

Gaz Yakan cihazlar küçük güçlü cihazlar olabildiği gibi büyük güçlü cihazlar da olabilmektedir.Bu cihazlar yönetmeliğe ve ilgili EN standardına göre bu standartta belirtilen test cihazlarıyla test edilmediklerinde çok tehlikeli durumlara sebebiyet verebilirier.

İktisadi işletmeler bu cihazların güvenliğinden kesinlikle sorumludurlar ve GAR yönetmeliğine göre test edilip belgelendirilmeyen cihazların sorumluluğundan kaçamazlar

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine göre riskler aşağıdaki gibi sıralanmıştırBu risklerin ciddiye alınması ve üreticilerin riskleri ortadan kaldırmak için önlemler alması gerekmektedir

RİSKLER

1-Buhar veya basınçtan dolayı Patlama Riski

2-Yangın Riski

3-Sıcak Yüzeyle Temas Riski

4-Atık Yanma Gazından(Karbon monoksitten), Su veya Gıdadan Zehirlenme Riski

5-Boğulma Riski

6-İnsan Sağlığı ve Evcil Hayvanların Korunmasıyla ilgili Riskler

Kesinlikle işinizi şansa bırakmayınız .Gazla çalışan cihazlarınızın test ve belgelendirmesinin düzgün ve titizlikle yapıldığından emin olmadan cihazınızı piyasaya sürmeyiniz.

 

(0) Yorumlar

Yorum Yap