Gaz Yakan Cihazlar,2016/426/AB Gaz Yakan cihazlar(GAR) yönetmeliğine ve diğer ilgili yönetmeliklere göre laboratuvar şartlarında test edilip,belgelendirildikten sonra CE işareti iliştirilerek Avrupa Birliği üyesi ülkelerin pazarlarına sunulmalıdır.

Gazla çalışan cihazın hangi yönetmelik veya yönetmelikler kapsamında olduğu,hangi uyumlaştırılmış EN standartların uygulanması gerektiği,testlerin nasıl yapılması gerektiği,testlerde habgi test cihazlarının nasıl kullanılması gerektiği,AB üyesi ülkelerin gaz kategorisi,test basınçları ve varsa ilave şartlar muhakkak imalatçı tarafından bilinmeldir

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gazla çalışan cihazdan doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluktan kaçamaz,sorumluluğu bir başkasına devredemez.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar(GAR) yönetmeliğine göre iktisadi işletmeciler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır

1-İmalatçılar

2-Yetkili Temsilciler

3-İthalatçılar

4-Dağıtıcılar

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde başta imalatçı olmak üzeregaz yakan cihazları o ülkelerde pazarlayan,Yetkili temsilci,İthalatçı ve dağıtıcılar bu cihazlardan  doğrudan sorumludurlar

Gazla çalışan cihazların test ve belgelendirmesinin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığından muhakkak emin olunuz ve ürünlerinizi güven içinde piyasalara sununuz.

 

 

 

(0) Yorumlar

Yorum Yap