Ticari Mutfak Cihazları Test ve Belgelendirmesi

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) kapsamındaki gazla çalışan ticari amaçlı mutfak cihazlarının ilgili GAR yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerle bunlara bağlı EN standartlarına uygun olarak test edilip,gerekli Teknik Dosya oluşturuldaktan sonra yönetmeliklere uygun olarak CE işaretlemesinin yapılması gerekir.

Çoğu zaman Profesyonel mutfak cihazları GAR yönetmeliği dışında da birtakım ilave yönetmelikler kapsamında olabiliyor.Bu durumda CE belgelendirmesinin bütün yönetmelikler dikkate alınarak yapılması gerekir

AB üyesi ülkelerde CE işaretlemesi kapsamında olan gazla çalışan cihazdan doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluktan kaçamaz ,sorumluluğu üçüncü taraflara devredemez.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine(GAR) göre İktisadi İşletmeciler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.İktisadi işletmelerin tamamı CE işaretlemesinden sorumludur

1-İmalatçılar

2-Yetkili Temsilciler

3-İthalatçılar

4-Dağıtıcılar

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde başta imalatçı olmak üzere gaz yakan cihazları o ülkelerde pazarlayan,Yetkili Temsilci,İthalatçı ve Dağıtıcılar bu cihazlardan doğrudan sorumludurlar

Testleri oldukça zor olan büyük güçlü gaz sarfiyatı büyük bu tür cihazların testlerinin ve belgelendirmesinin doğru bir şeklide yapılması çok önemlidir

İşinizi şansa bırakmayınız,CE belgelendirmesi ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapıldığından emin olmadığınız cihazlarınızı pazara sunmayınız.

Top