AB  Direktifleri

CE İŞARETİ GEREKTİREN AVRUPA KONSEYİ YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ

1-ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(2014/35/EU,2006/95/EC,73/23/EEC)-20/04/2016

2-BASİT BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ(2014/29/EU,2009/105/EC,87/404/EEC)-20/04/2016

3-OYUNCAKLAR DİREKTİFİ(2009/48/EC,88/378/EEC)-20/07/2011

4-İNŞAAT MALZEMELERİ DİREKTİFİ(REG NO:305/2011,89/106/EEC)-01/07/2013

5-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(2014/30/EU,2004/108/EC,89/336/EEC)-20/04/2016

6-MAKİNA DİREKTİFİ(2006/42/EC,98/37/EC,89/392/EEC)-29/12/2009

7-ŞAHSİ KORUMA TEÇHİZATI DİREKTİFİ(REG NO:2016/425,89/686/EEC,93/68/EEC,93/95/EEC,96/58/EEC)-21/03/2018

8-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ DİREKTİFİ(2014/31/EU,2009/23/EC,90/384/EEC)-19/04/2016

9-VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLEN AKTİF TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ(90/385/EEC)

10-GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

(EU 2016/426,2009/142/EC,90/396/EEC)-21/04/2018

11-EKODESIGN-SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFİ(92/42/EEC)

12-SİVİL AMAÇLI PATLAYICI MADDELER DİREKTİFİ(2014/28/EU)

13-TIBBİ-CİHAZLAR DİREKTİFİ(93/42/EEC)

14-PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR DİREKTİFİ(2014/34/EU)

15-GEZİ YATLARI DİREKTİFİ(2013/53/EU)

16-ASANSÖRLER DİREKTİFİ(2014/33/EU)

17-BASINÇLI CİHAZLAR DİREKTİFİ(2014/68/EU)

18-TIBBİ TEŞHİS CİHAZLARI DİREKTİFİ(98/79/EC)

19-RADYO-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(2014/53/EU)

20-PAKETLEME VE PAKETLEME ATIKLARI DİREKTİFİ(94/62/EC)

21-ELEMAN TAŞIMA AMAÇLI KABLO TESİSATLARI(2000/09/EC)

22-KİMYASAL MADDELER(EC 1907/2006)

23-KOZMETİKLER(EC 1223/2009)

24-EKODESIG VE ENERJİ EYİKETLEMESİ(2010/30/EU)

25-EKODESIGN VE ENERJİ ETİKETLEMESİ(2009/125/EC)

26-ÖLÇME CİHAZLARI(2014/32/EU)

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(LVD)

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ AB ÜYESİ ÜLKELERDEKİ,BELİRLİ GERİLİMLERDE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ALETLERLE İLGİLİ YASALARIN UYUMLAŞTIRILMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.19 ŞUBAT 1973’DE KONSEY TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN BU DİREKTİF, 73/23/EEC NUMARASIYLA BİLİNMEKTEDİR.1993 YILINDA LVD DİREKTİFİ 93/68/EEC DİREKTİFİYLE TADİL EDİLMİŞTİR.1 OCAK 1997 YILINDAN İTİBAREN ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİNE UYMAK MECBURİDİR.

12 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen ve 27/12/2006 tarihli         OJEU L 374 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan karar gereği  73/23/EEC direktifi yürürlükten kaldırılmış ve bu direktife eşdeğer 2006/95/EC Direktifi yürürlüğe girmiştir.16 Ocak 2007 tarihinden itibaren 2006/95/EC Alçak Gerilim Direktifine uymak mecburidir.

En son güncel Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU dur

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(EMC)

Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ilk olarak 89/336/EEC numarasıyla yayınlanmış daha sonra 91/263/EEC ,92/31/EEC,93/68/EEC,93/97/EEC direktifleriyle tadil edilmiş EMC Direktifi olarak adlandırdığımız bir direktiftir.1 ocak 1996 yılından beridir EMC direktifine uymak mecburidir.EMC direktifine uymayan hiçbir elektrikli cihaz veya alet AB üyesi ülkelerde dolaşamaz,satılamaz.

2004 yılı sonunda Avrupa Konseyi ve Parlamentosu yeni bir EMC direktifinin uygulanmasına resmi olarak karar vermiştir.Avrupa Konseyi ve Parlamentosunun 2004/108/EC numaralı yeni EMC direktifiyle ilgili 15 Aralık 2004 tarihli kararı  31 Aralık 2004 tarihli OJEU (L 390/24) resmi gazetede yayınlanmıştır.Yeni 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ,20 Temmuz 2007 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde(20 Temmuz 2010 tarihine kadar) eski direktifin yani 89/336/EEC  direktifinin yerine geçecektir.

EMC direktifinin temel amacı,Avrupa Birliğinde dolaşacak elektrikli cihazların serbest dolaşımı için kabul edilebilir bir Elektromanyetik ortamın oluşmasına katkıda bulunmaktır.Bunu sağlamak için Avrupa Birliğini kuran anlaşmanın 100a maddesinde belirtildiği gibi,Avrupa ortak pazarında yasaların uyumlaştırılması kapsamında ,EMC direktifinde harmonizasyon ve koruma şartları anlatılmaktadır

En son güncel EMC direktifi 2014/30/EU dur 

GAZ YAKAN CİHAZLAR DİREKTİFİ

 Gaz Yakan Aletler Direktifi(GAD),29 Haziran 1990 tarihinde,Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayınlanmış olan bir YENİ YAKLAŞIM direktifidir.Bu direktifin geçiş dönemi için son tarih 31 Aralık 1995 tir.

1 ocak 1996 tarihinden itibaren Gaz Yakan Aletler Direktifine uymak mecburidir.Bu nedenle 1 ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerde,GAD direktifi kapsamındaki ürünlere CE işareti iliştirilme zorunluluğu vardır.Bu direktif kapsamındaki hiçbir ürün,CE işareti iliştirilmeden Avrupa Birliği üyesi ülkelerde satılamaz,tesis edilemez ve kullanılamaz.

 90/396/EEC direktif numarasıyla yayınlanan GAD direktifi,birçok yeni yaklaşım direktifiyle de bağlantılı bir direktiftir.GAD,direktifi gazla çalışan birçok ürün için geçerlidir.Bu ürünlerde CE Uygunluk çalışması yapılırken modülün doğru seçilip uygulanması gerekmektedir.Genellikle Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı gerektiren bir direktiftir.

Gazla çalışan,direktif kapsamındaki ürünler Yetkilendirilmiş Kuruluşlarda genel olarak teste tabi tutulur.Bu gibi ürünlerde CE işaretinin önüne Yetkilendirilmiş Kuruluşun kimlik numarası bulunur.

En son güncel Gaz Yakan cihazlar yönetmeliği(GAR)  EU 2016/426 dır.21 Nisan 2018 tarhinden itibaren yürülüktedir

GAR yönetmeliğine  göre ‘gaz yakıtı’,gaz halinde olan basıncı 1 barın altında ve sıcaklığı 15gC derece olan her türlü yakıttır.

Yönetmelik bakımından normal şartlarda çalışan bir gazlı cihaz:

1-Doğru olarak monte edilip,üreticinin yayınladığı Kullanma Talimatlarına göre sürekli servisi yapılan

2-Belirli bir gaz kalitesi ve basınç aralığında çalışan

3-Amacı doğrultusunda ve üreticinin belirttiği şekilde kullanılan bir cihazdır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler,GAR yönetmeliğine uygun yani CE Uygunluk çalışması doğru olarak yapılmış yasal ürünleri normal olarak kullanıldığında,insan,çevre ve evcil hayvanların güvenliğine zararlı olmadığı sürece bu ürünlere hiçbir şekilde kısıtlama getirmeyecektir.

Eğer,herhangi bir AB üyesi ülke CE işareti iliştirilmiş GAR yönetmeliği kapsamındaki herhangi bir ürünün,CE Uygunluk çalışmalarının doğru yapılmadığını ve ürünün insan,çevre ve evcil hayvanların güvenliğine tehlike arz ettiğini tespit ederse,derhal bu ürünü piyasadan toplatıp gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Böyle bir ihlali tespit eden ve ürünü piyasadan toplatma kararı alan üye ülke Avrupa Komisyonunu kararı hakkında bilgilendirecek ve kararının nedenini özellikle aşağıdakileri dikkate alarak belirtecektir.

1-Ürün GAR yönetmeliğinin asgari koşullarını sağlamıyor.Standartlara uygun değildir.

2-Standartlar yanlış uygulanmıştır.

Avrupa Komisyonu,üye ülkenin bu kararından sonra gerekli incelemeyi yapacaktır.İnceleme ve araştırmalar sonunda,Avrupa Komisyonu üye ülkenin verdiği kararı onaylarsa,bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu karara uymak zorundadır.

Eğer,herhangi bir üye ülke uygunsuz olarak ürüne CE işaretinin iliştirildiğini tespit ederse,bu işareti iliştireni tespit edip,gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.Bu durumda Avrupa Komisyonu yasadışı olarak yapılan bu işaretlemeyi önlemek amacıyla çeşitli cezalar verebilecektir.

GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜN GRUPLARI

1-Gazla çalışan merkezi ısıtma kazanları

2-LPG ile çalışan cihazlar

3-Evlerde kullanılan gazlı su ısıtıcıları

4-Fan üflemeli gaz brülörleri

5-Gazla çalışan ocaklar

6-Gazla çalışan hava ısıtıcıları

7-Müstakil gazla çalışan ısıtıcılar

8-Gazla çalışan sanayi mutfak aletleri

9-Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyant ısıtıcılar

10-Lastik ve plastik hortum ve aksesuarları

11-Gaz brülörleri ve gaz yakan aletleri denetleyen emniyet ve kontrol cihazları

12-Gazlı aletlerde kullanılan sızdırmazlık elemanları

13-Test gazları,test basınçları ve cihaz kategorileri

Büyük endüstriyel uygulamalar endüstriyel yerlerde çalışması tasarlanan gazlı cihazlar bu yönetmelik kapsamına girmezler.

Gazlı Cihazlar
Gazlı cihazlar temel olarak EU 2016/426 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamındadırlar.Fakat cihaz bileşenleri veya bulunduğu ortam itibarıyla başka Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına da girebilirler.Böyle durumda gazlı cihaz Gaz Yakan cihazlar yönetmeliğine gore belgelendirilebilmesi için diğer ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerine gore de belgeli olması gerekir.Gazlı cihazlar aşağıdaki Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında da olabilirler.

  • Alçak Gerilim Direktifi (LVD, 2014/35/EU)
  • Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC, 2014/30/EU)
  • Makina Direktifi (MSD, 2006/42/EC)
  • Basınçlı Cihazlar Direktifi (PED, 97/23/EC)
  • İnşaat Malzemeleri Direktifi(CPD,REG 305/2011)

Gazlı cihazın test ve belgelendirmesi cihaz eğer başka Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaysa bu direktifler de dikkate alınarak yapılmalıdır.Fakat  gazlı cihazdaki temel ana direktif Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliğidir.CETEKNİK,bir AFNOR Groupe firması olan Fransız Onaylanmış Kuruluşu  CERTİGAZ işbirliğiyle bu tür gazlı cihazların test ve belgelendirmesini  birtek elden daha süratli ve ekonomik bir şekilde yapmaktadır.Gaz Yakan cihazlar yönetmeliği ve uygulamaları konusundaki bilgi ve tecrübemiz çok önemli ve değerlidir

Top