qweqw
CE BELGESİ CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformity', Avrupa Normlarına Uygunluktur.  
CE Belgelerinin geçerlilik süreleri ilgili yönetmeliklere ve ilgili modüllere göre değişiklik gösterir. Bir genelleme yapılmak istenir ise, Modül B belgeleri birçok direktifte 10 yıl olmak ile birlikte bir kısmında da 5 yıl olarak tanımlanmıştır.
Firmamıza başvurarak, CE belgesine bir an önce sahip olabilirsiniz. İletişim sayfasına giderek iletişim bilgilerimize erişebilirsiniz.
EU 2016/426 Gaz Yakan cihazlar yönetmeliği yeni üretilen gazlı cihazlar için 21 Nisan 2018 tarihinde itibaren AB üyesi ülkelerde zorunlu olarak yürürlüğe girmiştir.Üreticilerin bu tarihten sonra ürettiği ürünlere bu yönetmeliğe uygun olarak CE işareti iliştirmesi gerekir.
EU 2016/426 Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre üreticilerin ürettiği gazlı cihazın risklerini dikkate alarak risk değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır.Üretici bu cihazın risklerini dikkate almalı ve bu risklere göre aldığı önlemleri ibraz etmelidir.Ris analizi yapılmadan GAR belgelendirmesi yapılmamaktadır.
Bütün yeni taklaşım direktilerinde CE işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu üçüncü tarafa devredemez ve sorumluluktan kaçamaz. Üretici CE işaretini iliştireceği ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifini veya direktfilerini ve bunlara bağlı Uyumlaştırılmış EN standartlarını bilmeli ve bu direktiflere uygun olarak direktif şartlarını yerine getirdikten sonra ürününe CE işaretini iliştirmelidir. Üretici CE işaretini bir yerden aldığını iddia ederek sorumluluktan kaçamaz bu sorumluluğu test veya belgelendirme yaptırdığı üçüncü taraflara devredemez Üretici CE işaretini iliştirdiği ürünüyle ilgili AB üyesi ülkelerdeki otoritelere istenildiği zaman işaretlemeyle ilgili Teknik Dosyayı ibraz etmekle yükümlüdür.
CE İşareti aşağıda belirtilen Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünlere iliştirilir.CE işaretinin bu direktif kapsamındaki ürünlere ilişitirilebilmesi için CE Uygunluk Değerlendirme çalışmasının ilgili direktif şartlarına uyguın olarak yapılması,ürüne ait bir Teknik Dosyanın hazırlanması ve AB Uygunluk Beyanının imzalanması gerekir.  CE İŞARETİ GEREKTİREN YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ 1-ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(2014/35/EU,2006/95/EC,73/23/EEC)                 20/04/2016 2-BASİT BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ (2014/29/EU,2009/105/EC,87/404/EC)    20/04/2016 3-OYUNCAKLAR DİREKTİFİ(2009/48/EC,88/378/EEC)     20/07/2011 4-İNŞAAT MALZEMELERİ DİREKTİFİ(REG NO:305/2011,89/106/EEC)   01/07/2013 5-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(2014/30/EU,2004/108/EC,89/336/EEC) 20/04/2016 6-MAKİNA DİREKTİFİ(2006/42/EC,98/37/EC,89/392/EEC) 29/12/2009 7-ŞAHSİ KORUMA TEÇHİZATI DİREKTİFİ(REG NO:2016/425,89/686/EEC,93/68/EEC,93/95/EEC,96/58/EEC,96/58/EEC)   21/03/2018 8-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ DİREKTİFİ(2014/31/EU,2009/23/EC,90/384/EEC) 19/04/2016 9-VÜCUDA YERLEŞTİRİRLEBİLEN AKTİF TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ(90/385/EEC) 10-GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ(EU 2016/426,2009/142/EC,90/396/EEC)  21/04/2018 11-EKODESİGN-SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFİ(92/42/EEC) 12-SİVİL AMAÇLI PATLAYICI MADDELER DİREKTİFİ(2014/28/EU) 13-TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ(93/42/EEC) 14-PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR DİREKTİFİ(2014/34/EU) 15-GEZİ YATLARI DİREKTİFİ(2013/53/EU) 16-ASANSÖRLER DİREKTİFİ(2014/33/EU) 17-BASINÇLI CİHAZLAR DİREKTİFİ(2014/68/EU) 18-TIBBİ TEŞHİS CİHAZLARI DİREKTİFİ(98/79/EC) 19-RADYO-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(2014/53/EU) 20-PAKETLEME VE PAKETLEME ATIKLARI DİREKTİFİ(94/62/EC) 21-ELEMAN TAŞIMA AMAÇLI KABLO TESİSATLARI DİREKTİFİ (2000/09/EC) 22-KİMYASAL MADDELER DİREKTİFİ (EC 1907/2006) 23-KOZMETİKLER DİREKTİFİ(EC 1223/2009) 24-EKODESIGN VE ENERJİ ETİKETLEMESİ DİREKTİFİ(2010/30/EU) 25-EKODESIGN VE ENERJİ ETİKETLEMESİ DİREKTİFİ(2009/125/EC) 26-ÖLÇME CİHAZLARI DİREKTİFİ(2014/32/EU)
CE belgelendirmesinde ilgili direktifler kapsamında ürünlerin bu direktiflere bağlı güncel EN standartları kapsamında bu standartlarda belirtilen test cihazları kullanılarak test edilmesi büyük önem taşımaktadır. Tip testi yapılmayan ürünün CE belgesi olmaz.Bir ürün bir direktif kapsamında olabileceği gibi birçok direktif kapsamında da olabilir.Bu durumda ürüne CE işareti iliştirebilmek için bütün ilgili direktif şartlarının yerine getirilmesi zorunludur
Top